siaara

51 tekstów – auto­rem jest siaara.

Is­kra nadzieji tląca się w przy­gasającym żarze uczuć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2011, 16:22

Ko­bieta za­kochując się tra­ci całą swoją siłę, nieza­leżność i od­wagę. Jest ma­rionetką w ręku mężczyz­ny, te­go mężczyzny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 października 2011, 16:11

Bez­sensow­ność przyk­rych zdarzeń ruj­nu­je cały piękny świat. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2011, 15:30

Jak można zbierać owo­ce miłości wcześniej nie pielęgnując plonów? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 czerwca 2011, 21:12

Wy­daje Ci się, że widzisz błysk w jej oku a to tak nap­rawdę stoją łzy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 czerwca 2011, 19:30

Le­piej pat­rzyć na świat przez różowe oku­lary i widzieć przekłama­ny ob­raz, niż nie widzieć nic i wyob­rażać so­bie zu­pełnie inną rzeczywistość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 czerwca 2011, 12:28

Mil­cze­nie kochanków wzma­ga podniecenie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 maja 2011, 19:33

Raz nie myśleć o kon­sekwen­cjach, za­pom­nieć o wspom­nieniach i zro­bić to na co się nig­dy nie miało odwagi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 maja 2011, 13:04

Pijąc tyl­ko od­ro­binę nie zas­po­koimy swo­jego prag­nienia, dla­tego mając Ciebie tyl­ko trochę nie mogę zas­po­koić Two­jej miłości 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 kwietnia 2011, 18:40

Nieus­tannie o czymś myśląc nie spra­wimy, że się spełni, mu­simy też o tym śnić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2011, 16:33
siaara

Kiedy się nakręcam w oczach pojawiają się błyski a na policzkach rumieńce.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

siaara

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność